Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Arkivforbundet i Norge har gjennomført en organisasjonsendring de seneste årene med hovedformål å bli en interessepolitisk aktør innen arkivsektoren i Norge. Det innebærer at en viktig del av Arkivforbundet sitt oppdrag er å arbeide opp imot embetsverk og politikere samt samarbeide med andre aktører innen arkiv eller aktører vi i ulike saker er enige med. I foredraget vil vi fortelle om hva vi har arbeidet med politisk og hvordan en bør ta kontakt med politikere. Formålet er å kunne inspirere til at en i enda større grad arbeider interessepolitisk på arkivfeltet også i land utover Norge.

Kjetil, Cecilie og Ranveig har alt holdt en workshop med dette som tema under ICA-konferansen i Adeleide, Australia. Det er også et mål å få en samtale og innspill underveis i foredraget.

Kjetil Landrog er generalsekretær i Arkivforbundet. Han har en excecutive master i ledelse og strategisk kommunikasjon og hver sin bachelorgrad i statsvitenskap og i PR- og kommunikasjonsledelse. Han har tidligere jobbet flere år som kommunikasjonsrådgiver i LO-forbundet «Forbundet for Ledelse og Teknikk» der han særlig jobbet med arbeidslivs- og næringspolitikk, og han har bred politisk erfaring fra både lokal og fylkespolitikken, der han blant annet har vært leder av kontrollutvalget i Vestfold Fylkeskommune og leder av distriktsprogramrådet i NRK Østafjells.

Cecilie Lintoft er nestleder i Arkivforbundet. Hun er ansatt på Oslo byarkiv og har blant annet vært seksjonsleder for historiske arkiv fra 2011-2019. Nå har hun gått inn i en rådgiverstilling på byarkivet. Hun har også bakgrunn som sekretariatsleder på Mjøsmuseet i snart tre år fra 2008-2011. Hennes utdanning er cand.philol i historie.

Ranveig Låg Gausdaler byarkivar i Oslo og styreleder i Arkivforbundet. Hun har hovedfag i historie, og har i tillegg nordisk språk og litteratur, arkivkunnskap og museumskunnskap i fagkretsen. Hun har tidligere arbeidet blant annet i Riksarkivet, og har vært seksjonsleder i Norsk kulturråd, blant annet med ansvar for sekretariatet for den norske dokumentarvkomiteen.

Språk: Norska

Ranvig Låg Gausdal, Arkivforbundet

Ranvig Låg Gausdal, Arkivforbundet

Kjetil Landrog, Arkivforbundet

Kjetil Landrog, Arkivforbundet

Cecilie Lintoft, Arkivforbundet

Cecilie Lintoft, Arkivforbundet