Uppförandekoder enligt dataskyddsförordningen

Sammanslutningar, som företräder kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, kan inom en viss bransch eller sektor lämna förslag till specificeringar om hur man i praktiken ska tillämpa dataskyddsförordningen inom sitt område. Sådana specificeringar kallas i dataskyddsförordningen för uppförandekoder. En uppförandekod kan också beskrivas som en sorts branschvis självreglering i syfte att konkretisera regelverket. Uppförandekoder kan bli ett effektivt hjälpmedel för att förtydliga hur dataskyddsförordningen ska tolkas och tillämpas inom olika områden, exempelvis arkivverksamhet.

Erik Janzon var sekreterare i den parlamentariskt sammansatta Integritetskommittén som pekade på möjligheten till uppförandekoder på en rad olika områden. Han är i dag rättschef på

Erik Janzon, E-hälsomyndigheten

Erik Janzon, E-hälsomyndigheten

.