Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

I arbetet med en AI Agenda för Sverige har aktörer från hela landet i olika branscher engagerat sig och bidragit med erfarenheter och förslag på hur vi ska kunna bli det land som får den bästa nyttan av de digitala möjligheterna. I arbetet är akademi, näringsliv, offentlig sektor och allmänheten mycket aktiva och både delar vad de gör och hittar lösningar för det som saknas. Jeanette Nilsson på RISE leder det praktiska arbetet och kommer att berätta om hur de lyckade exempel faktiskt gjort och hur man kan arbeta för att skapa inkludering och öka kompetensen genom att tillsammans på arbetsplatsen arbeta med de lösningar som ger bättre arbetsmiljö, intressantare arbetsuppgifter och mer tid till mänskliga möten. Jeanette kommer att berätta om vad som nu är på gång i AI Agenda arbetet, vad som planeras och bjuda in er till att vara med på det sätt som passar er arbetsplats och organisation så att AI kan bli den möjliggörare den har potential att bli.

Jeanette Nilsson arbetar som AI Ecosystem Driver på RISE som är Sveriges forskningsinstitut. RISE som finns representerat i hela landet i alla olika områden och vårt uppdrag är att stärka Sveriges utveckling genom att använda forskningsresultat.

Jeanette Nilsson, RISE

Jeanette Nilsson, RISE