Arkiv, kläder och samhälle

Tillverkning, förmedling och bruk av kläder dyker upp i många arkiv, ofta som en del av en större samhällelig kontext där dokumentationen skapats och bevarats i ett annat syfte. Det kan röra sig om räkenskaper för tyger och accessoarer anskaffade för det kungliga hovet, om kvarlåtenskapen i en bouppteckning, eller om badkläder i fotografier från en simskola. Arkivforskning om kläder kräver både en uppfinningsrikedom för att hitta rätt källor och en mångfacetterad källkritik, men den ger också en inblick i kläders roll i samhället på en mikro- och organisationshistorisk nivå. Denna föreläsning kommer, genom exempel från olika arkiv, perioder och verksamheter, lyfta fram källmaterial för forskning om kläder och vad de kan berätta.

Cecilia Aneer är lektor i textilvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes avhandling behandlade tillverkningen av kläder vid Stockholmsslott under 1600-talets första hälft och hennes senare forskning har fokuserat på kläder i Sverige och norra Europa under tidigmodern tid, metodutveckling för föremålsforskning och arkivbaserad dräktforskning och produktion av kyrkotextilier under 1900-talet.

Cecilia Aneer, Uppsala universitet