Inspektioner – Till nytta för vem?

Regionarkivet Stockholm utför regelbundna inspektioner. Sedan några år tillbaka har Regionarkivet arbetat fram formerna för inspektion, genomförande och uppföljning.
Regionarkivet delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med inspektioner. Vilka fördelar finns? Hur används resultatet? Till nytta för vem?

Christina Andersson och Peder Fallenius arbetar som tillsynsarkivarier på enheten för Tillsyn och utredning på Regionarkivet Stockholm.

Christina Andersson, Regionarkivet Stockholm

Christina Andersson, Regionarkivet Stockholm

Peder Fallenius, Regionarkivet Stockholm

Peder Fallenius, Regionarkivet Stockholm