SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

”SkanEarkiv är ett kommunalt samverkansprojekt mellan 16 skånska kommuner i e-arkivsfrågan. Under hösten 2019 gjordes en upphandling och under våren har – förhoppningsvis – några pilotleveranser genomförts. Mats Johansson, Enhetschef stadsarkivet i Lund, och David Nekham, IT-arkivarie, stadsarkivet Lund, samtalar om erfarenheter och utmaningar med att driva ett samverkansprojekt i e-arkivsfrågan. Vi får veta hur långt projektet kommit, vilka frågor som återstår att lösa och hur SkanEarkiv arbetat med kommunikation och med målsättningen att faktiskt få till leveranser.

David Nekham, Lunds stadsarkiv

David Nekham, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv