Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter, skrivna av enskilda eller grupper av undersåtar och riktade till överheten. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, tillstånd att få utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld. Suppliker används allt flitigare av forskare i både Sverige och andra länder men för många är det fortfarande ett okänt källmaterial. I föreläsningen presenteras ett digarv-projekt med syfte att bidra till att göra supplikmaterialet både mer tillgängligt och mer känt bland forskare av alla slag och att med supplikerna som bas utveckla metoder för datatekniska analyser av 1700-talshandskrift.

Detta sker i samarbete mellan Riksarkivet och Uppsala universitet där såväl historiker och datorlingvister som bildanalytiker ingår. Supplikmaterial digitaliseras och registreras i två olika databaser, analyseras utifrån både historiska och datorlingvistiska frågeställningar samt används av bildanalytiker för utveckling av automatisk textigenkänning.

Linda Oja är historiker och arkivarie, verksam vid Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, just nu arbetande inom digarv-projektet Att tilltala överheten: suppliker som kulturarv och källa till kunskap.

Linda Oja, Landsarkivet i Uppsala

Linda Oja, Landsarkivet i Uppsala