Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Arbetet innefattar arkivens verksamhet för skolan. Ta del av resultaten från kartläggningen och fundera över de förslag på utveckling som finns för att arkiven i högre utsträckning ska kunna nyttjas som en pedagogisk resurs i skolan.

Sara Grut, Riksantikvarieämbetet

Sara Grut, Riksantikvarieämbetet

Karin Gunther, Riksantikvarieämbetet

Karin Gunther, Riksantikvarieämbetet