Vad hände och vad hände sedan?

Sommaren 2017 stod Transportstyrelsen i händelsernas centrum efter outsourcing av it-driften. Vad har hänt sedan dess? Du får följa med på myndighetens förändringsresa. Reseledaren följer i spåren efter dataskyddsförordning, informationskartläggning, säkerhetshöjande åtgärder och landar i målbilden för en samlad informationsförvaltning.

Annica Rénud är samordningsarkivarie på Transportstyrelsen. Annica deltog i projekt etablera dataskyddsförordningen och ledde arbetet med att ta fram en strategisk styrning för informationsförvaltningen. Nu pågår ett arbete med att uppnå helhetssyn på myndighetens olika sätt att beskriva och redovisa processer, information och informationssystem.

Annica Rénud, Transportstyrelsen

Annica Rénud, Transportstyrelsen