Ingen AVEC 2026

Vi samverkande parter inom Svenska arkiv i samverkan för synlighet har vid vårt möte 2024-04-08 beslutat att inte genomföra AVEC 2026. Det finansiella läge som råder gör att vi inte har möjlighet att avsätta de resurser som krävs och vi kan inte heller ta den ekonomiska risk som ett sådant arrangemang kräver.

Karin Åström Iko, Riksarkivet
Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd
Katarina Carlsson, Svenska Arkivförbundet
Katarina Ekelöf, Arkeion

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ingen AVEC 2026

AVEC-digitalt avrundar arkivåret!

Idag på den internationella arkivdagen avrundar digitala arkivveckan arkivåret med ytterligare två filmer. Olle Persson, arkivarie vid regionarkivet i Uppsala, berättar i sin film om hur regionarkivet använder sin leveransrutin som styrmedel i organisationen. Vi har även Samuel Edquist, historiker vid Mittuniversitetet, som berättar i sin föreläsning ”Att spara arkiv för framtiden för vad och för vem” om bevarande och gallring av arkiv ur ett historiskt perspektiv. Håll till godo.

Arbetsgruppen för AVEC-digitalt ber samtidigt att få tacka för uppskattningen av filmerna och arbetet bakom. Vi vill speciellt tacka alla ni som medverkat med föredrag och föreläsningar, utan er hade detta varit svårt att genomföra.

Föredragen finns tillgängliga på Arkivveckans Youtubekanal.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för AVEC-digitalt avrundar arkivåret!

Användande av digitala verktyg och kanaler i det arkivpedagogiska och publika arbetet

Erik Lindblad och Nicklas Malmsjö vid Uppsala stadsarkiv och Fyriskällan berättar om hur de använder digitala verktyg och kanaler i det arkivpedagogiska och publika arbetet. Föredraget finns tillgängligt på Arkivveckans Youtubekanal.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Användande av digitala verktyg och kanaler i det arkivpedagogiska och publika arbetet

Avec-digitalt 9 februari 2022

Den 9 februari kommer ytterligare ett föredrag att släppas på Avec-digitalts Youtubekanal och denna gång är temat standardisering.

Karl Olsson och Petra Fogelberg, ”Informationsförvaltning- Standarder i vardagen”

Karl Olsson är anställd som verksamhetsarkitekt men innehar även rollen Förvaltningsledare vid Sveriges Geologiska Undersökning men innehar även rollen verksamhetsarkitekt. Han är också ordförande i TK546 Informationsförvaltning på SiS. Petra Fogelberg arbetar som projektledare inom standardiseringen på SIS där hon tillsammans med Karl bland annat leder arbetet inom kommittén Informationsförvaltning.

Föredraget fokuserar på tillgängliga standarder från kommittén Informationsförvaltning (SIS/TK 546) och de möjligheter dessa ger till förståelse av den kontext man befinner sig i som arkivarie i en organisation. Oavsett om du ser behov av att förändra hela organisationens arbetssätt, förändra en rutin, införa ett system eller kartlägga processer så finns hjälp att tillgå. Ibland i form av ett konkret metodstöd, ibland mer fokus på övergripande principer och koncept. Föredraget visar även på bredden inom området Informationsförvaltning och tar också upp exempel på standarder inom fysiskt bevarande & förvaring och inom operativ hantering.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avec-digitalt 9 februari 2022

Avec-digitalt 17 november: Tema Förmedlande

Avec-digital fortsätter sin serie med föreläsningar. Det tredje tillfället hra temat förmedlande och består av två föredrag.

Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria
History Marketing: Att få verksamheter att se historien som en strategisk tillgång.
Anders Sjöman är uppdrags- och kommunikationschef och vice VD på Centrum för Näringslivshistoria (CfN), Stockholm. I föredraget redogör Anders om CfN:s verksamhet med History Marketing.

Catarina Grönqvist, Riksarkivet
Påverkan av artificiell intelligens på arkivsektorn
Catarina Grönqvist är arkivarie på Riksarkivet och författare till rapporten Kunskapssystem i Arkivmiljö (2018), om AI:s potentiella roll i Riksarkivets verksamhet.

Föredragen kommer att finnas tillgängliga på Arkivveckans Youtubekanal från klockan 09.00 onsdagen den 17 november.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avec-digitalt 17 november: Tema Förmedlande

Tema informationsförvaltning

Nu är det dags för det andra släppet för arkivveckan digitalt, denna gång med temat informationsförvaltning. Filmerna är tillgängliga från 15 september på Arkivveckan digitalt – YouTube.

Denna gång pratar Fia Ewald om vad är det viktigaste en arkivarie bör tänka på för att bli bra på informationssäkerhet, Maria Kallenberg och Lisa Knutsson Fröjd om informationsförvalting i praktiken. Proscovia Svärd talar kring “The Role of Archives and Facts Resistance”.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tema informationsförvaltning

Föredrag tillgängliga på Youtube

Nu finns David C Harvey, Tove Brattgård, Anastasia Petterson och Per Cullheds föredrag, alla med det bakomliggande temat ”kris och hot” att ta del at på arkivveckan digitalts Youtubekanal. Dessa är de första av en rad föredrag som vi kommer att erbjuda under året som följer.
Arkivveckan digitalt – YouTube.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Föredrag tillgängliga på Youtube

Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning

Per Cullhed är utvecklingsstrateg på Uppsala universitetsbibliotek. Han har tidigare arbetat som konservator och chef för kulturarvssamlingarna. I bevarandet av kulturarvssamlingar ingår att identifiera risker som har med bränder, översvämningar m.m. att göra, förebygga dessa och veta hur man ska agera om något ändå inträffat. Per Cullhed delar med sig av erfarenheter från katastrofer i svenska och utländska arkiv och bibliotek. samt riskinventering som arbetsmetod. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkiven i fara. Om katastrofer och restvärdesräddning

Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

SKB har behov att bevara dokument och data i 100 000 år utan att det förvanskas eller glöms bort.
Hur kan man bevara information i 100 000 år? Vilka arkiv finns det i Sverige som har förutsättningar för att emot och bevara SKB:s information, åtminstone hundratals år in i framtiden och vilken grundläggande information behöver företaget bevara? Vilka lösningar ska väljas? Meddelanden huggna i sten? Ständigt uppdaterade arkiv i tidens teknik på en isfri plats? Symboler som signalerar fara? Betyder en bild i dag samma sak om 100 000 år? Hur länge förstår svenskar svenska? Dessa frågor och mycket annat försöker SKB finna svar på. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”

Internationella arkivdagen närmar sig och varför inte fira detta med Arkivveckan digitalt och titta på Tove Brattgårds föredrag om cyberhot? Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”