AVEC-digitalt avrundar arkivåret!

Idag på den internationella arkivdagen avrundar digitala arkivveckan arkivåret med ytterligare två filmer. Olle Persson, arkivarie vid regionarkivet i Uppsala, berättar i sin film om hur regionarkivet använder sin leveransrutin som styrmedel i organisationen. Vi har även Samuel Edquist, historiker vid Mittuniversitetet, som berättar i sin föreläsning ”Att spara arkiv för framtiden för vad och för vem” om bevarande och gallring av arkiv ur ett historiskt perspektiv. Håll till godo.

Arbetsgruppen för AVEC-digitalt ber samtidigt att få tacka för uppskattningen av filmerna och arbetet bakom. Vi vill speciellt tacka alla ni som medverkat med föredrag och föreläsningar, utan er hade detta varit svårt att genomföra.

Föredragen finns tillgängliga på Arkivveckans Youtubekanal.