Avec 2020 blir Avec-digitalt

På grund av pandemin blev vi som ni säkert vet tvungna att ställa in Avec 2020 som skulle ha hållits i Uppsala. Vår första tanke var att skjuta upp hela evenemanget till år 2021 men det visade sig ju inte heller vara möjligt. Vi står nu alltså med en helt färdigplanerad arkivvecka som inte kommer till användning.

Vi vill därför vi bjuda på ett gratis arkivår – Avec-digitalt, där vi bjuder på godbitar ur det ursprungliga programmet.

Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer vi att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle via Youtube. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema.

Håll till godo!

/Arrangörerna Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avec 2020 blir Avec-digitalt

Ingen AVEC 2021

Vi hade förhoppningen att kunna genomföra AVEC nästa år, men som den osäkra utvecklingen med corona ser ut har SASS den 26 augusti fattat beslutet att helt ställa in konferensen 2021. Vi hoppas kunna återkomma med Arkivveckan i framtiden.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ingen AVEC 2021

Resia under rekonstruktion

Resia hanterar konferensens anmälningar och ekonomi och de ska enligt överenskommelse betala tillbaka samtliga deltagaravgifter. Resia har nu, som en följd av Coronapandemin, ansökt om företagsrekonstruktion, ansökan har godkänts och en rekonstruktör har blivit utsedd. Vi i organisationskommitten bevakar den fordran vi har hos dem och gör vad vi kan för att alla ska få tillbaka sina pengar.
Vi informerar kontinuerligt här på hemsidan när vi får veta mer.

» Resia Travel Group

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Resia under rekonstruktion

Arkivveckan flyttas till 2021

Arkivveckan 2020 i Uppsala 12-14 maj kan inte genomföras som planerat på grund av det rådande läget med en mycket hög risk för smittspridning av Coronavirus i Sverige. Den svenska regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag därför beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. SASS har därför idag den 26 mars beslutat att flytta Arkivveckan i Uppsala till den 27-29 april 2021.

Vi planerar att genomföra Arkivveckan 2021 med i princip samma program och upplägg. Information kommer under hösten och då öppnar även anmälan igen.

Välkommen till AVEC 2021!

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkivveckan flyttas till 2021

Ur programmet: Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

I arbetet med en AI Agenda för Sverige har aktörer från hela landet i olika branscher engagerat sig och bidragit med erfarenheter och förslag på hur vi ska kunna bli det land som får den bästa nyttan av de digitala möjligheterna. I arbetet är akademi, näringsliv, offentlig sektor och allmänheten mycket aktiva och både delar vad de gör och hittar lösningar för det som saknas. Jeanette Nilsson på RISE leder det praktiska arbetet och kommer att berätta om hur de lyckade exempel faktiskt gjort och hur man kan arbeta för att skapa inkludering och öka kompetensen genom att tillsammans på arbetsplatsen arbeta med de lösningar som ger bättre arbetsmiljö, intressantare arbetsuppgifter och mer tid till mänskliga möten. Jeanette kommer att berätta om vad som nu är på gång i AI Agenda arbetet, vad som planeras och bjuda in er till att vara med på det sätt som passar er arbetsplats och organisation så att AI kan bli den möjliggörare den har potential att bli. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

Ur programmet: Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter, skrivna av enskilda eller grupper av undersåtar och riktade till överheten. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, tillstånd att få utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld. Suppliker används allt flitigare av forskare i både Sverige och andra länder men för många är det fortfarande ett okänt källmaterial. I föreläsningen presenteras ett digarv-projekt med syfte att bidra till att göra supplikmaterialet både mer tillgängligt och mer känt bland forskare av alla slag och att med supplikerna som bas utveckla metoder för datatekniska analyser av 1700-talshandskrift. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Ur programmet: Leveransprocess som styrmedel

Vad finns det för verktyg att ta till mot en bångstyrig leveranskultur? För verksamheter som vill leverera arkivhandlingar kan det vara lockande att ta genvägar – medvetet eller av okunskap. Trots anvisningar, handböcker och utbildningsinsatser så vill man gärna skicka in handlingar med oklar sortering, plastfickor i pärmar eller halvtomma arkivboxar nedkladdade med tusch. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Leveransprocess som styrmedel

Ur programmet: Nytt och på gång från samrådsgruppen

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (numera SKR), som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Nytt och på gång från samrådsgruppen

Ur programmet: Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”.

Med uppgift att skydda Sveriges territoriella integritet verkar Försvarsmakten på alla arenor, inklusive cyberarenan. Cyberarenan är en arena som är komplex och föränderlig i och med att informationsmängden ökar och en arena där attacker pågår dagligen och dygnet runt. För att veta vilka typer av försvarsåtgärder som kan behöva användas krävs insikt i det hot som kommer utifrån, oavsett om det är statsaktörer eller rättshaverister. I denna föreläsning kommer det ges en kort beskrivning av icke-svenska aktörers modus utifrån öppna källor och hur de är ett hot mot informationshanteringssystem i alla typer av verksamhet, inte bara den kopplad till Försvarsmakten. Har Kina ett intresse i mina journaler från vårdcentralen? Varför låser man kassasystemet på mataffären med malware? Kan ryska APT-grupper läsa våra jobbmail? Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”.

Ur programmet: Datahantering vid SKB/SGU

Föredraget handlar om hantering av data vid Svensk Kärnbränslehantering AB och Sveriges geologiska undersökning.
Hur styr man datahantering med hjälp av datahanteringsplaner för en verksamhet vars dokument och data ska bevaras i 100 000 år? Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Datahantering vid SKB/SGU