Anmälan till Arkivveckan har öppnat!

Det går nu att anmäla sig till Arkivveckan i Uppsala den 12-14 maj 2020. Fram till den 31 januari är det reducerat pris på anmälningsavgiften.

» Anmälan Arkivveckan 2020

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Arkivveckan har öppnat!

Ur programmet: Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Peter Mannerhagen, Inera Peter Mannerhagen och jobbar på Inera som Enterprisearkitekt med fokus på kommunal sektor.

En framgångsrik digitalisering har sin grund i en bra IT-arkitektur och verksamhetsarkitektur. Inom kommunal sektor råder det brist på arkitekter vilket leder till att digitaliseringen går olika fort över landet. Inom Arkitekturgemenskapen jobbar vi tillsammans över organisationsgränserna för att ta fram arkitekturer som kan återanvändas hos de kommuner som vill. Arbetsgrupperna utgår från ett gemensamt arkitekturramverk som bygger på standarder och vedertagen praxis som exempelvis Togaf, ISO 42010, ISO 42020, Klassa m.fl. Resultat från arbetsgrupperna granskas av hela gemenskapen innan det publiceras öppet på internet i vårt gemensamma arkitekturbibliotek. I biblioteket så är alla arkitekturer satta i ett sammanhang där spårbarhet och beroenden blir tydliga. Möjligheten att utgå från en gemensam grund ökar hela tiden.

Peter Mannerhagen, Inera

Peter Mannerhagen, Inera

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkitekturgemenskapen – Den nya kraften

Ur programmet: Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Historiska institutionen har sedan flera år arkivbesök som ett stående inslag i sin B-uppsatskurs. Studenterna besöker redan på kursens andra och tredje dag 4-5 arkiv och får sedan en uppgift att lösa. Tanken är dels att studenterna ska lära sig att använda arkiv och arkivmaterial, dels att de ska hitta material till sina uppsatser. I föreläsningen presenteras tankarna bakom arkivbesöken, hur besöken och arbetsuppgifterna är utformade samt erfarenheterna av besöken. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att använda arkiv i undervisningen: erfarenheter från kursen Historia B vid Uppsala Universitet

Ur programmet: Verklighetens Swede Hollow – om researchen bakom en emigrantroman

Ola Larsmo, född 1957, växte upp i Västervik men är numera bosatt i Uppsala. Han debuterade 1983 med kortromanen Vindmakaren och har sedan dess – förutom romaner – givit ut ett urval av sina essäer i Odysséer och novellsamlingen Stumheten. Ola Larsmos senare romaner utspelar sig ofta mot en historisk fond med dokumentära inslag.

Vid sidan av sitt författarskap är han verksam som kulturjournalist och samhällsdebattör, främst i Dagens Nyheter. Han är även en stor kännare av irländsk och norsk litteratur. Från 1985 och till och med 1990 var han redaktör för Bonniers Litterära Magasin. Han har tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt skrivande och utnämndes 2018 till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ola Larsmo var fram till 2017 ordförande för Svenska PEN.

Ola Larsmo

Ola Larsmo

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Verklighetens Swede Hollow – om researchen bakom en emigrantroman

Arkivveckan 12-14 maj 2020 i Uppsala

Välkommen till arkivveckan 2020 i Uppsala! Den 12-14 maj kommer du att få perspektiv på framtida utmaningar, djupdyka i arkivutredningen och lära dig hur du kan använda arkiv för att uppmärksamma demokratifrågor. Arkivveckan kommer att erbjuda en variation av händelser med föreläsningar och workshops i parallella spår.

Missa inte chansen att konferera i Sveriges fjärde storstad Uppsala som växer så det knakar och är känd för sin anrika historia, domkyrkan och ett universitet i världsklass! Där kommer du att få möjlighet att utveckla ditt nätverk och bredda din kompetens.

Programkommittén arbetar med att fastställa konferensens innehåll och framöver presenterar man några av föredragshållarna.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkivveckan 12-14 maj 2020 i Uppsala

Ur programmet: Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier

Presentationen tar upp kommunala strategier för bevarande av det svenska kulturarvet. Fallstudien har fokus på kommuner i Östergötlands län, en rik kulturhistorisk region med ett intensivt samtida kulturliv. Anna Kharkina utnyttjar diskursanalys och begreppsanalays för att analysera officiella handlingar från kommunerna, i syfte att där finna underlag för att beskriva och problematisera deras officiella strategier för digitalisering.

Dokumenten som analyseras är allmänna handlingar. I dessa dokument definierar kommunerna själva sin inställning till bevarande av kulturarv, som en del av deras digitaliseringsstrategi. Vad definierar de som digitalt kulturarv? Det är av intresse att se hur den svåra frågan om bevarande av kulturarv hanteras i en digital tidsålder.

Anna Kharkina är forskare, kulturproducent, skribent och arkivarie. Åren 2002- 2007 arbetade hon aktivt med kulturprojekt och kulturutbyten i Östersjö-regionen med fokus på samtida fotografi och videokonst, i samarbete med AV-arkki, Filmform, Fotomuseet Sundsvall och fotofestivalen Backlight i Tammerfors. År 2013 doktorerade hon i historia (Stockholms universitet) med avhandlingen ”From kinship to global brand: the discourse on culture in Nordic cooperation after World War II”. Anna har även arbetat som forskare på Södertörns högskola, och som arkivarie på ArkDes, Täby kommun, och Stockholms stad.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Kulturarvets plats i kommunernas digitaliseringsstrategier