Ur programmet: Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har behov att bevara dokument och data i 100 000 år utan att det förvanskas eller glöms bort. Hur kan man bevara information i 100 000 år? Vilka arkiv finns det i Sverige som har förutsättningar för att emot och bevara SKB:s information, åtminstone hundratals år in i framtiden och vilken grundläggande information behöver företaget bevara? Vilka lösningar ska väljas? Meddelanden huggna i sten? Ständigt uppdaterade arkiv i tidens teknik på en isfri plats? Symboler som signalerar fara? Betyder en bild i dag samma sak om 100 000 år? Hur länge förstår svenskar svenska? Dessa frågor och mycket annat försöker SKB finna svar på. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Ur programmet: Från arkeologisk forskning till digitala tidsresor i VR

Konceptet Augmented History har utvecklats från arkeologiska undersökningar och forskningsprojekt kring Gamla Uppsala, och en önskan om att kunna presentera resultaten därifrån på ett engagerande och tillgänglig sätt. Genom att kombinera metoder för digitala rekonstruktioner med tekniker från speldesign och moderna arkeologiska verktyg för 3D skanning och landskapsrekonstruktioner har företaget Disir Productions tagit fram olika lösningar som med teknikens hjälp låter besökare kliva in i historien och uppleva den på nya sätt. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Från arkeologisk forskning till digitala tidsresor i VR

Reducerad anmälningsavgift t.o.m. 15/2

Anmälningstiden med reducerat pris har förlängts till den 15 februari. Passa på att anmäla er redan nu!

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Reducerad anmälningsavgift t.o.m. 15/2

Ur programmet: History marketing: Att få verksamheter att se historien som en strategisk tillgång

Alla organisationer har en historia som är unik för verksamheten. Det vet alla som arbetar med arkiv. Men det är inte alltid lätt att få verksamheten själv att se historien som en tillgång, en tillgång som man kan använda för sin tillväxt och utveckling idag. Det är ofta många man behöver övertyga om de möjligheter som finns i ett aktivt, verksamhetsstödjande historiebruk – eller history marketing, som det ofta kallas. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: History marketing: Att få verksamheter att se historien som en strategisk tillgång

Ur programmet: Cultural Heritage and Climate Change Relations

This paper offers a review of the critical intersections between heritage and climate change debates, pointing towards existential, methodological, intellectual and contextual commonalities in order to chart a way forward that involves a collaborative conversation. Climate change has huge significance for heritage studies, as sites, objects and ways of life come under threat, or require management or adaptation. Many heritage sites, therefore, end up being used as indicators of ‘culture’ to be preserved. Although often overlooked, however, heritage is also key to examining the significance of climate change. Notions (and images) of the past are crucial to our understanding of the present, and are used to prompt actions required for a desired and sustainable future. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Cultural Heritage and Climate Change Relations

Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Scarlett Szpryngiel är biolog och har de senaste fem åren fokuserat på insekter och deras liv. Hon är extra intresserad av småkryp som huserar i samlingar och de oundvikliga konflikter med människor detta leder till. Scarlett har för Riksantikvarieämbetet gjort en studie om långsprötad silverfisk i arkiv, bibliotek och museer i Sverige, en art som senaste fem-tio åren fått ökad uppmärksamhet och spridning. Hon är även vice ordförande i Stockholms entomologiska förening och brinner för att lära andra om insekter.

Scarlett Szpryngiel

Scarlett Szpryngiel

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Arbetet innefattar arkivens verksamhet för skolan. Ta del av resultaten från kartläggningen och fundera över de förslag på utveckling som finns för att arkiven i högre utsträckning ska kunna nyttjas som en pedagogisk resurs i skolan. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

”SkanEarkiv är ett kommunalt samverkansprojekt mellan 16 skånska kommuner i e-arkivsfrågan. Under hösten 2019 gjordes en upphandling och under våren har – förhoppningsvis – några pilotleveranser genomförts. Mats Johansson, Enhetschef stadsarkivet i Lund, och David Nekham, IT-arkivarie, stadsarkivet Lund, samtalar om erfarenheter och utmaningar med att driva ett samverkansprojekt i e-arkivsfrågan. Vi får veta hur långt projektet kommit, vilka frågor som återstår att lösa och hur SkanEarkiv arbetat med kommunikation och med målsättningen att faktiskt få till leveranser.

David Nekham, Lunds stadsarkiv

David Nekham, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv

Mats johansson, Lunds stadsarkiv

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Nicklas Malmsjö och Per Agius visar hur man kan använda arkivmaterial för att berätta historien om hur Sverige blev en demokrati. Workshopen, som kan anpassas till olika målgrupper, är idag ett obligatoriskt moment inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet och den bokas flitigt av gymnasieskolor och SFI-utbildningen i Uppsala. Här får du chansen att vara med och se hur workshopen går till i praktiken. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle

Tillverkning, förmedling och bruk av kläder dyker upp i många arkiv, ofta som en del av en större samhällelig kontext där dokumentationen skapats och bevarats i ett annat syfte. Det kan röra sig om räkenskaper för tyger och accessoarer anskaffade för det kungliga hovet, om kvarlåtenskapen i en bouppteckning, eller om badkläder i fotografier från en simskola. Arkivforskning om kläder kräver både en uppfinningsrikedom för att hitta rätt källor och en mångfacetterad källkritik, men den ger också en inblick i kläders roll i samhället på en mikro- och organisationshistorisk nivå. Denna föreläsning kommer, genom exempel från olika arkiv, perioder och verksamheter, lyfta fram källmaterial för forskning om kläder och vad de kan berätta. Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle