Avec-digitalt 9 februari 2022

Den 9 februari kommer ytterligare ett föredrag att släppas på Avec-digitalts Youtubekanal och denna gång är temat standardisering.

Karl Olsson och Petra Fogelberg, ”Informationsförvaltning- Standarder i vardagen”

Karl Olsson är anställd som verksamhetsarkitekt men innehar även rollen Förvaltningsledare vid Sveriges Geologiska Undersökning men innehar även rollen verksamhetsarkitekt. Han är också ordförande i TK546 Informationsförvaltning på SiS. Petra Fogelberg arbetar som projektledare inom standardiseringen på SIS där hon tillsammans med Karl bland annat leder arbetet inom kommittén Informationsförvaltning.

Föredraget fokuserar på tillgängliga standarder från kommittén Informationsförvaltning (SIS/TK 546) och de möjligheter dessa ger till förståelse av den kontext man befinner sig i som arkivarie i en organisation. Oavsett om du ser behov av att förändra hela organisationens arbetssätt, förändra en rutin, införa ett system eller kartlägga processer så finns hjälp att tillgå. Ibland i form av ett konkret metodstöd, ibland mer fokus på övergripande principer och koncept. Föredraget visar även på bredden inom området Informationsförvaltning och tar också upp exempel på standarder inom fysiskt bevarande & förvaring och inom operativ hantering.