Ingen AVEC 2026

Vi samverkande parter inom Svenska arkiv i samverkan för synlighet har vid vårt möte 2024-04-08 beslutat att inte genomföra AVEC 2026. Det finansiella läge som råder gör att vi inte har möjlighet att avsätta de resurser som krävs och vi kan inte heller ta den ekonomiska risk som ett sådant arrangemang kräver.

Karin Åström Iko, Riksarkivet
Anastasia Pettersson, Näringslivets arkivråd
Katarina Carlsson, Svenska Arkivförbundet
Katarina Ekelöf, Arkeion