Monthly Archives: mars 2020

Arkivveckan flyttas till 2021

Arkivveckan 2020 i Uppsala 12-14 maj kan inte genomföras som planerat på grund av det rådande läget med en mycket hög risk för smittspridning av Coronavirus i Sverige. Den svenska regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag därför beslutat att allmänna sammankomster … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkivveckan flyttas till 2021

Ur programmet: Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

I arbetet med en AI Agenda för Sverige har aktörer från hela landet i olika branscher engagerat sig och bidragit med erfarenheter och förslag på hur vi ska kunna bli det land som får den bästa nyttan av de digitala … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

Ur programmet: Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Suppliker är ansökningar eller böneskrifter, skrivna av enskilda eller grupper av undersåtar och riktade till överheten. Avsändaren kunde bland mycket annat anhålla om ekonomiskt stöd, skattelindring, tillstånd att få utöva en verksamhet eller hjälp att driva in en skuld. Suppliker … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Ett tvärvetenskapligt digarv-projekt – 1700-talets suppliker möter modern teknik

Ur programmet: Leveransprocess som styrmedel

Vad finns det för verktyg att ta till mot en bångstyrig leveranskultur? För verksamheter som vill leverera arkivhandlingar kan det vara lockande att ta genvägar – medvetet eller av okunskap. Trots anvisningar, handböcker och utbildningsinsatser så vill man gärna skicka … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Leveransprocess som styrmedel

Ur programmet: Nytt och på gång från samrådsgruppen

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet (numera SKR), som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Nytt och på gång från samrådsgruppen

Ur programmet: Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”.

Med uppgift att skydda Sveriges territoriella integritet verkar Försvarsmakten på alla arenor, inklusive cyberarenan. Cyberarenan är en arena som är komplex och föränderlig i och med att informationsmängden ökar och en arena där attacker pågår dagligen och dygnet runt. För … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Cyberhot – informationssäkerhet på ”riktigt”.

Ur programmet: Datahantering vid SKB/SGU

Föredraget handlar om hantering av data vid Svensk Kärnbränslehantering AB och Sveriges geologiska undersökning. Hur styr man datahantering med hjälp av datahanteringsplaner för en verksamhet vars dokument och data ska bevaras i 100 000 år?

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Datahantering vid SKB/SGU

Ur programmet: På väg mot en samlad informationsförvaltning

Sommaren 2017 stod Transportstyrelsen i händelsernas centrum efter outsourcing av it-driften. Vad har hänt sedan dess? Du får följa med på myndighetens förändringsresa. Reseledaren följer i spåren efter dataskyddsförordning, informationskartläggning, säkerhetshöjande åtgärder och landar i målbilden för en samlad informationsförvaltning.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: På väg mot en samlad informationsförvaltning

Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Utifrån Tom Sahléns bok, Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor, utgiven av NLA, visas hur man i praktiken med enkla medel kan få ordning och struktur på sin information. Exemplet är hämtat från Sveriges Televisions upphandlingsavdelning. SVT lyder under LOU … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Dokumentstyrning i praktiken

Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv

Digitale services giver arkiver enestående muligheder for at samarbejde med lokale fællesskaber og kommunikere med et stort og varieret publikum. Digitale services spiller også arkiverne metoder i hænde til at skabe co-creation af data sammen med interesserede og kompetente borgere. … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Digital crowdsourcing, kunstig intelligens og lokale fællesskaber på Aarhus Stadsarkiv