Föredrag tillgängliga på Youtube

Nu finns David C Harvey, Tove Brattgård, Anastasia Petterson och Per Cullheds föredrag, alla med det bakomliggande temat ”kris och hot” att ta del at på arkivveckan digitalts Youtubekanal. Dessa är de första av en rad föredrag som vi kommer att erbjuda under året som följer.
Arkivveckan digitalt – YouTube.