Avec-digitalt 17 november: Tema Förmedlande

Avec-digital fortsätter sin serie med föreläsningar. Det tredje tillfället hra temat förmedlande och består av två föredrag.

Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria
History Marketing: Att få verksamheter att se historien som en strategisk tillgång.
Anders Sjöman är uppdrags- och kommunikationschef och vice VD på Centrum för Näringslivshistoria (CfN), Stockholm. I föredraget redogör Anders om CfN:s verksamhet med History Marketing.

Catarina Grönqvist, Riksarkivet
Påverkan av artificiell intelligens på arkivsektorn
Catarina Grönqvist är arkivarie på Riksarkivet och författare till rapporten Kunskapssystem i Arkivmiljö (2018), om AI:s potentiella roll i Riksarkivets verksamhet.

Föredragen kommer att finnas tillgängliga på Arkivveckans Youtubekanal från klockan 09.00 onsdagen den 17 november.