Category Archives: Nyheter

Ur programmet: Cultural Heritage and Climate Change Relations

This paper offers a review of the critical intersections between heritage and climate change debates, pointing towards existential, methodological, intellectual and contextual commonalities in order to chart a way forward that involves a collaborative conversation. Climate change has huge significance … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Cultural Heritage and Climate Change Relations

Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Scarlett Szpryngiel är biolog och har de senaste fem åren fokuserat på insekter och deras liv. Hon är extra intresserad av småkryp som huserar i samlingar och de oundvikliga konflikter med människor detta leder till. Scarlett har för Riksantikvarieämbetet gjort … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Kryp som snyltar på offentlighetsprincipen

Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Arbetet innefattar arkivens verksamhet för skolan. Ta del av resultaten från kartläggningen och fundera över de förslag på utveckling som finns för att arkiven … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Riksantikvarieämbetets uppdrag att kartlägga och främja samverkan mellan kulturarvsinstitutioner och skolväsendet

Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

”SkanEarkiv är ett kommunalt samverkansprojekt mellan 16 skånska kommuner i e-arkivsfrågan. Under hösten 2019 gjordes en upphandling och under våren har – förhoppningsvis – några pilotleveranser genomförts. Mats Johansson, Enhetschef stadsarkivet i Lund, och David Nekham, IT-arkivarie, stadsarkivet Lund, samtalar … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: SkanEarkiv – erfarenheter av kommunal e-arkivsamverkan

Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Nicklas Malmsjö och Per Agius visar hur man kan använda arkivmaterial för att berätta historien om hur Sverige blev en demokrati. Workshopen, som kan anpassas till olika målgrupper, är idag ett obligatoriskt moment inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet och den … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Vägen till allmän och lika rösträtt

Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle

Tillverkning, förmedling och bruk av kläder dyker upp i många arkiv, ofta som en del av en större samhällelig kontext där dokumentationen skapats och bevarats i ett annat syfte. Det kan röra sig om räkenskaper för tyger och accessoarer anskaffade … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Arkiv, kläder och samhälle

Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Vad händer vid större katastrofer? Vilka blir vi, vad händer i samhället och hur kan vi göra för att bäst förbereda oss för någon typ av trolig (eller otrolig) katastrof. Herman Geijer pratar om överlevnad, psykologi och katastrofer utifrån ett … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att överleva zombieapokalypsen

Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år och det högtidlighålls under demokratijubileet 2018-2021. Men hur gick det till när vi fick rösträtt i Sverige? Vilka var för och vilka var emot? Och fick alla verkligen rösta 1921? Historikern Karin … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Uppsala stadsarkiv skapade en julkalender på Instagram 2018. Det fick ett enormt gensvar och att många upptäckte stadsarkivets verksamhet. Ta del av framgångssagan då Uppsala kommuns expert inom sociala medier Karin Melin berättar om arbetet. Hon berättar om kanalval, framgångsfaktorer … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Hur blir man framgångsrik i sociala medier?

Ur programmet: Tanter tubar!

Hur får du ut ett budskap till största möjliga antal personer? Tant Suzanne och Susanne bakom YouTube-kanalen Arkivbox berättar om sitt arbete med film för att nå ut till arkivredogörare och andra intresserade. Bakgrundsinformation och praktiska tips. Suzanne Sandberg och … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Tanter tubar!