Category Archives: Nyheter

Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Arkivforbundet i Norge har gjennomført en organisasjonsendring de seneste årene med hovedformål å bli en interessepolitisk aktør innen arkivsektoren i Norge. Det innebærer at en viktig del av Arkivforbundet sitt oppdrag er å arbeide opp imot embetsverk og politikere samt … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Politisk inflytelse fra en arkivpolitisk interesseorganisasjon

Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Föreläsningen tar upp offentliga informationssystem som till exempel statliga arkivinstitutioner eller bibliotek. Dessa är informationssystem i den meningen att de genererar, skapar, samlar, bearbetar, bevarar, underhåller och sprider offentlig information. Vad har de för roll, vad bör de ha för … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Offentliga informationssystem och informationsmedvetenhet i en postsannings-era

Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Vi är väldigt glada att få meddela att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att inledningstala på konferensen. Med hans bakgrund i säkerhet- och krisberedskapsfrågor passar han verkligen bra in på konferensens tema, ”Rusta för framtiden”.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några punkter som det kan vara bra att tänka … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Maria Kallberg Khanahmadi och Lisa Knutsson Fröjd, bägge verksamma inom enhet för informationsförvaltning i Region Gävleborg, brinner för verksamhetsutveckling generellt och informationsförvaltning specifikt. Maria och Lisa har utvecklat en holistisk metod för att bedriva processorienterad informationskartläggning som inkluderar tre funktioners … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Processorienterad informationskartläggning utifrån ett helhetsperspektiv

Ur programmet: På arkivjakt efter folklig dräkt

Håkan Liby är etnolog, fil. dr h.c. och tidigare landsantikvarie och chef för Upplandsmuseet. Hans specialintresse är folklig dräktkultur och efter pensioneringen från museitjänsten fördjupade han sina undersökningar om folklig dräkt i Hälsingland. Föredraget ger exempel på vad arkiven erbjudit … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: På arkivjakt efter folklig dräkt

Ur programmet: Att använda arkiv i en TV-produktion

Med över 1,5 miljoner tittare har SVT:s ”Allt för Sverige” kommit att bli ett av landets mest populära TV-program. Under åtta söndagar varje höst får vi följa tio svenskamerikaner i jakten på deras svenska rötter. Målet är att återförenas med … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Att använda arkiv i en TV-produktion

Ur programmet: Mot glömskans tyranni

Eva Dahlman berättar om bilder av yrkesfotografer, bygdefotografer och amatörfotografer, om vad fotografi kan betyda och varför det är en så viktig del av kulturarvet. Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog. Hedersdoktor i fotografi vid Stockholms universitet och vice ordförande för … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Mot glömskans tyranni

Ur programmet: Societal grand challenges: Hur påverkar dessa arkivvetenskaplig forskning

Samhällets stora utmaningar påverkar på olika sätt den nu gällande arkivpraktiken och således även den arkivvetenskapliga forskningen. I denna panel diskuterar och presenterar representanter från Lunds universitet, Uppsala Universitet, Södertörns Högskola, Mittuniversitetet och Oslo Metropolitan University hur de ser att … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ur programmet: Societal grand challenges: Hur påverkar dessa arkivvetenskaplig forskning

Arkivveckan 12-14 maj 2020 i Uppsala

Arkivveckan 2020 inleds redan måndagen den 11 maj med olika aktiviteter i Uppsala. Konferensen hålls från tisdagen 12 maj till och med torsdagen 14 maj, på Uppsala Konsert och Kongress (UKK) i Uppsala.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arkivveckan 12-14 maj 2020 i Uppsala