Ur programmet: Datahantering vid SKB/SGU

Föredraget handlar om hantering av data vid Svensk Kärnbränslehantering AB och Sveriges geologiska undersökning.
Hur styr man datahantering med hjälp av datahanteringsplaner för en verksamhet vars dokument och data ska bevaras i 100 000 år?

SKB:s datahanteringsplan innehåller information om hur forskningsmaterialet ska hanteras, organiseras, lagras, tillgängliggöras och bevaras under och efter forskningsprojektet. Detta är även ett effektivt sätt att säkerställa att projektet följer gällande regelverk, juridiska och etiska aspekter samt är förberett för arkivering vid projektets avslut. SGU samlar in, sammanställer och tillgängliggör stora mängder geologisk information. Hur säkerställa en kvalitetssäker hantering av data i produktionsprocessen och över tid?

Anastasia Pettersson är ordförande i Näringslivets Arkivvård, projektledare, författare och ansvarig utgivare för NLA:s böcker och publikationer sedan 2006 samt jurymedlem i Årets Arkiv. Till vardags arbetar Anastasia som ansvarig för Arkiv & registratur på SKB.

Karl Olsson är arkivarie på Sveriges geologiska undersökning samt ordförande i Tk546 på SIS (Swedish standards institute) ”Ledningssystem för verksamhetsinformation”.

Karl Olsson, SGU

Karl Olsson, SGU