Arkivveckan flyttas till 2021

Arkivveckan 2020 i Uppsala 12-14 maj kan inte genomföras som planerat på grund av det rådande läget med en mycket hög risk för smittspridning av Coronavirus i Sverige. Den svenska regeringen har på Folkhälsomyndighetens förslag därför beslutat att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte ska få hållas tills vidare. SASS har därför idag den 26 mars beslutat att flytta Arkivveckan i Uppsala till den 27-29 april 2021.

Vi planerar att genomföra Arkivveckan 2021 med i princip samma program och upplägg. Information kommer under hösten och då öppnar även anmälan igen.

Välkommen till AVEC 2021!