Ur programmet: Många kockar i arkivsoppan – att dela elektroniska system med andra

Många myndigheter är vana vid att hantera delade systemlösningar, för andra kan det bli en helt ny företeelse. Patrik Höij lyfter fram olika aspekter på att dela informationssystem med andra och några punkter som det kan vara bra att tänka på i sådana samarbeten. Presentationen bygger på ett utredningsarbete som Tillsynsenheten vid Riksarkivet gjort under 2019. Patrik arbetar som arkivarie på Riksarkivet och tillhör där Avdelningen för offentlig informationshantering, Tillsynsenheten.

Patrik Höij, Riksarkivet

Patrik Höij, Riksarkivet