Anders Ygeman inledningstalar på AVEC

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Vi är väldigt glada att få meddela att Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer att inledningstala på konferensen. Med hans bakgrund i säkerhet- och krisberedskapsfrågor passar han verkligen bra in på konferensens tema, ”Rusta för framtiden”.