Ur programmet: Tanter tubar!

Hur får du ut ett budskap till största möjliga antal personer?

Tant Suzanne och Susanne bakom YouTube-kanalen Arkivbox berättar om sitt arbete med film för att nå ut till arkivredogörare och andra intresserade. Bakgrundsinformation och praktiska tips.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad är tillsynsarkivarier vid Malmö Stadsarkiv.

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv

Suzanne Sandberg och Susanne Ullstad, Malmö Stadsarkiv