Ur programmet: Några aspekter på etik och arkivförmedling

Arkiven speglar sitt samhälle på gott och ont och kan således även innehålla etiskt problematiskt material. När man förmedlar arkiv, vill man gärna använda arkiv som berör och väcker känslor. Då måste man bedöma vilka berättelser man kan lyfta fram, och vilka man inte kan. Vad baserar man det valet på? Hur ser de rättsliga ramarna ut?
Det kan också vara svårt att som arkivarie förhålla sig till materialet – ska man ta ställning till det skedda, eller ska man förhålla sig så objektivt som möjligt? Bland annat dessa frågor tas upp i inlägget Några aspekter på etik och arkivförmedling.

Nelly Laitinen, fil.mag., jobbar som förste arkivarie vid enheten för kundtjänst och publikarbete vid SLS arkiv (Svenska litteratursällskapet i Finland). Under de senaste tio åren har hon jobbat med fokus på arkivpedagogik och förmedlingsfrågor. Hon har varit medredaktör för tre böcker som utgivits av SLS: Ögonblick och evighet (2010), Krigets barn (2013) och 1918. Jag var där (2017) samt medverkat med ett tjugotal artiklar om arkivrelaterade ämnen i olika tidskrifter.

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland

Nelly Laitinen, Svenska litteratursällskapet i Finland