Ur programmet: Mot glömskans tyranni

Eva Dahlman berättar om bilder av yrkesfotografer, bygdefotografer och amatörfotografer, om vad fotografi kan betyda och varför det är en så viktig del av kulturarvet.
Eva Dahlman, fotohistoriker och etnolog. Hedersdoktor i fotografi vid Stockholms universitet och vice ordförande för Centrum för fotografi (CFF).

Eva har under många år arbetat med Nordiska museets fotografiska samlingar, bl.a. som sektionschef för kulturhistorisk fotografi, och byggde upp museets Fotosekretariat, ett nationellt forum för fotografi. Hon har också varit anställd som förste bibliotekarie vid Kungliga biblioteket med fotografi som specialområde. Som fotohistoriker är hon specialiserad på kvinnliga fotografer och har också intresserat sig för bygdefotografi. Hon har publicerat Lotten von Düben i Lappland (1991) och Exponerad tid – Johan Emanuel Thorins fotografier (2015) [i samarbete med Gunvor Vretblad] liksom bidragit med ett 30-tal artiklar i fotohistoriska ämnen såväl i Sverige som internationellt.

Eva Dahlman. Fotograf: Eva Wernlid

Eva Dahlman. Fotograf: Eva Wernlid