Ur programmet: Den allmänna och lika rösträtten 100 år

Den allmänna och lika rösträtten fyller hundra år och det högtidlighålls under demokratijubileet 2018-2021. Men hur gick det till när vi fick rösträtt i Sverige? Vilka var för och vilka var emot? Och fick alla verkligen rösta 1921? Historikern Karin Kvist Geverts berättar om kampen för allmän och lika rösträtt utifrån webbplatsen www.demokrati100.se och tipsar om hur ditt arkiv kan delta i jubileet.

Karin Kvist Geverts är modernhistoriker och arbetar som handläggare på Kungliga biblioteket. Där ansvarar hon för projektet Demokrati100 som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och KB. Bakom projektet står forskare och företrädare för arkiv, bibliotek och museer som vill uppmärksamma demokratijubileet. Läs mer på www.demokrati100.se.

Karin Kvist Geverts, Kungliga biblioteket

Karin Kvist Geverts, Kungliga biblioteket