EU:s dataskyddsförordning – vilka är de största nyheterna och vad innebär den för arkiven?

Eva Maria Broberg

Bookmark the permalink.