Avec 2020 blir Avec-digitalt

På grund av pandemin blev vi som ni säkert vet tvungna att ställa in Avec 2020 som skulle ha hållits i Uppsala. Vår första tanke var att skjuta upp hela evenemanget till år 2021 men det visade sig ju inte heller vara möjligt. Vi står nu alltså med en helt färdigplanerad arkivvecka som inte kommer till användning.

Vi vill därför vi bjuda på ett gratis arkivår – Avec-digitalt, där vi bjuder på godbitar ur det ursprungliga programmet.

Vid sex tillfällen med start den 9 juni 2021 kommer vi att släppa två till fyra gratis föreläsningar per tillfälle via Youtube. Varje tillfälle sätter fokus på ett aktuellt tema.

Håll till godo!

/Arrangörerna

Avec-digitalt har möjliggjorts tack vare en liten arbetsgrupp bestående av ordförandena för Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Svenska arkivförbundet, Näringslivets Arkivråd (NLA) samt representanter för Uppsala stadsarkiv, Folkrörelsearkivet för Uppsala län och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Filmerna kommer att/finns tillgängliga via Arkivveckan digitalt – YouTube Avec-digitalt har möjliggjorts helt utan budget. Därför kan reklam förekomma.