Arkivveckan 12-14 maj 2020 i Uppsala

Arkivveckan 2020 inleds redan måndagen den 11 maj med olika aktiviteter i Uppsala.
Konferensen hålls från tisdagen 12 maj till och med torsdagen 14 maj, på Uppsala Konsert och Kongress (UKK) i Uppsala.

Helsalsföreläsningar varvas med paneldebatter, parallella seminarier och workshops där alla tänkbara aspekter av arkivtemat täckas in. Programmet består av över 50 punkter, som kommer att presenteras här på hemsidan.
Föreläsningar om klimathot och skadedjur, paneldiskussioner om arkivens roll i demokratin och samarbetsprojekt kopplat till den digitala tidsåldern. Som tidigare arkivveckor finns också många föreläsningar som är mer rent kompetensutvecklande för den arkivverksamma. Arkivutredningen kommer naturligtvis att diskuteras. Arkivstudenter är inbjudna att presentera sina pågående arbeten för att få till stånd en dialog mellan arkivutbildningen och de arkivverksamma. Arkivföreningarna kommer att förlägga sina årsmöten i samband med evenemanget. Utställare, middagar, fika och kringaktiviteter ger goda möjligheter att umgås med kollegor, men också att lära känna de uppsalabaserade arkiven lite extra.