Är samverkan modellen? – Samlade erfarenheter från de regionala enskilda arkiven som ingår i den så kallade Kultursamverkansmodellen

Anna Ketola aug 2018_1_edited

Anna Ketola, Skånes Arkivförbund

Anna Ketola, Skånes Arkivförbund

Anna Ketola, Skånes Arkivförbund

Bookmark the permalink.