Ur programmet: På arkivjakt efter folklig dräkt

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Håkan Liby, Upplandsmuseet

Bookmark the permalink.