Ur programmet: Arkivet om 100 000 år. Om konsten att tala med framtiden

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB

Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB

Bookmark the permalink.