Ur programmet: Alla pratar om AI men hur får vi verkstad?

Jeanette Nilsson, RISE

Jeanette Nilsson, RISE

Jeanette Nilsson, RISE

Jeanette Nilsson, RISE

Bookmark the permalink.