Program – AVEC 2013

C4 – Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, landsting och regioner, Ulrika Gustafsson & Tom Sahlén

c4-projekt-klassa-en-gemensam-klassificeringsstruktur-for-kommuner-landsting-och-regioner-ulrika-gustafsson-tom-sahlen
Bookmark the permalink.