Tema informationsförvaltning

Proscovia Svärd

Proscovia Svärd, universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet

Proscovia Svärd, universitetslektor och forskare vid institutet för Informations System och Teknologier, Mittuniversitet

Bookmark the permalink.