Tiden är en dröm

Henrik_BerggrenHenrik Berggren kommer reflektera över Jan Lindqvists filmprojekt ”Tiden är en dröm” som är helt baserad på stillbildsfotografier från 1859-1900. Ett mastodontprojekt som väcker frågor inte bara om hur bilder hanteras i arkivvärlden. Här finns också ett större problem: historievetenskapens förlorade kontakt med berättandet, tendensen att fragmentera det förflutna och oförmågan att fånga upp de stora globala rörelserna och förändringarna som de avspeglas lokalt.

”Tiden är en dröm” bryter mot vårt sedvanliga sätt att betrakta det historiska fotografiet. Bilder på museer och arkiv är nästan alltid sorterade efter vad de föreställer. Det fragmenterar också vårt förflutna. Vi ser inte bilderna i sitt sammanhang utan enbart som vrakgods som sköljts upp av tidens strömmar. Helhetseffekten i ”Tiden är en dröm” blir överväldigande. Långsamt och obönhörligt får åskådaren se hur ett sömnigt och stagnerat landskap – i bästa fall pastoralt, i sämsta fall gråsvultet – perforeras av modernitet: en bit järnväg här, en fabrik där, och varför inte ett fängelse där borta? Resultatet blir en historisk ekologi där innebörden av människans rastlösa närvaro på jorden blir fullt uppenbarad.

En arbetskopia av Jan Lindqvists ännu inte helt färdiga ”Tiden är en dröm del 2. Den ofattbara tiden 1880-1897” (1.40 min) kommer specialvisas ett antal gånger den 15 och 16 maj parallellt med det ordinarie konferensprogrammet i rum 303. Observera att det finns ett begränsat antal platser!

Henrik Berggren är journalist och historiker. Han var tidigare verksam som ledarskribent på Dagens Nyheter där han även har en bakgrund som kulturchef.