Sveriges Kommuner och Landstings e-Arkivprojekt

Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver e-Arkiv för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som hanteras inom organisationen.

Det ska vara enkelt för allmänheten, medier, forskare, medarbetare och förtroendevalda att få tillgång till offentlig information elektroniskt. Det förutsätter att det också är enkelt att långsiktigt lagra och bevara handlingar elektroniskt och därmed uppfylla offentlighetslagstiftningen.

Det finns ett stort intresse bland kommuner, landsting och regioner att införa e-Arkiv. Sveriges Kommuner och Landsting har därför gett SKL Kommentus Inköpscentral AB, SKI, i uppdrag att samordna en upphandling av e-Arkiv. En gemensam upphandling gör det möjligt för alla, oavsett utgångsläge, att komma igång på ett kostnadseffektivt sätt.  Ett ramavtal kommer att tecknas som ger kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag möjlighet att avropa e-Arkiv.

Per_Mosseby Ann_LandeliusAnn Landelius, projektledare e-Arkiv och Per Mosseby, chef för Center för e-samhälle från SKL, berättar övergripande om upphandlingen, och hur man förbereder införande av e-arkiv på bästa sätt inom sitt eget landsting, men också hur man kan samverkan med andra i frågan.