Sektorsansvar och arkivsamarbete

Bjorn_JordellBegreppet sektorsansvar är inte entydigt. Det är ett ansvar som kan konkretiseras på många olika sätt. Hur Riksarkivet än väljer att i handling ge begreppet ett innehåll, måste utgångspunkten vara de frågor och de utvecklingsområden som delas av arkivväsendet i stort. Områden som har formulerats i samförstånd och utvecklats genom en levande dialog inom sektorn.

Björn Jordell är riksarkivarie och ordförande för SASS, Sveriges arkiv i samverkan för synlighet. Tidigare var han stadsarkivarie i Stockholm.