Så kan standarder hjälpa dig i din arbetsvardag

Karl Olsson är anställd som arkivarie vid Sveriges Geologiska Undersökning men innehar även rollen Verksamhetsarkitekt. Han är också ordförande i Tk 546 Ledningssystem för verksamhetsinformation på SiS.

Föredraget fokuserar på tillgängliga standarder från Tk 546 och de möjligheter dessa ger till förståelse av den kontext man befinner sig i som arkivarie i en organisation. Oavsett om du ser behov av att förändra hela organisationens arbetssätt, förändra en rutin, införa ett system eller kartlägga processer så finns hjälp att tillgå. Ibland i form av ett konkret metodstöd, ibland mer fokus på övergripande principer och koncept.

Karl Olsson, SGU

Karl Olsson, SGU