Så arbetar Elka – det finska centralarkivet för näringslivsarkiv

Elkas uppgift är att säkerställa att information och traditioner som har anslutning till det finska näringslivets historia bevaras på ett säkert sätt. Materialet som Elka förvaltar är avsett att utnyttjas av forskare inom olika vetenskapsområden samt av andra som behöver information. För detta ändamål samlar, hanterar och disponerar Elka data och dokumentation som företag, privatpersoner, förbund och föreningar har producerat inom sin verksamhet. Som dokument inberäknas även ritningar, kartor, fotografier och olika bild- och ljudinspelningar.

Jarmo_Luoma-ahoJarmo Luoma-aho. Arkivchef vid Centralarkivet för Finlands Näringsliv (Elka).  Erfarenhet av näringslivsarkivering sedan 1986. Ordförande för Näringslivets Arkivförening rf i Finland.