Riksarkivet omorganisering

Gunilla NordströmDen 1 juli 2012 infördes en ny organisation i Riksarkivet. Det är en matrisorganisation bestående av en oftast geografiskt uppdelat linje och olika verksamhetsprocesser. Fortfarande pågår dock det reella införandet och anpassningar av organisationen kommer att ske vid behov.

Gunilla Nordström arbetar vid riksarkivariens stab och är projektledare för RA:s förändrings­organisation. Tidigare var hon i många år avdelningschef vid landsarkivet i Göteborg.