Regionalisering och kulturarv

Calle NathansonUtgår från forskningsantologin Under Konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012. Beskriver sedan de insatser som Landstinget i Uppsala län planerar utifrån den antagna regionala kulturplanen för 2013-2014 och pekar på vad det innebär för kulturarven.

Calle Nathanson är kulturdirektör i Landstinget i Uppsala län. Han var tillsammans med Tobias Harding redaktör för boken Under Konstruktion – effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 som är utgiven av SKL och SweCult.