RADAR – Riksarkivets e-arkiv

Mats BerggrenRiksarkivets lösning för E-arkiv, RADAR, bygger på OAIS-modellen, är modulärt uppbyggd och består av delar som utvecklats vid olika tillfällen. Dessa är bl.a. arkivinformationssystemet, lagringssystemet och mjukvaran för kontroll och konvertering. Ett antal internationella metadatastandarder används också.

Mats Berggren är IT-arkitekt och chef för utvecklingssektionen inom IT-avdelningen på Riksarkivet. Han har varit inblandad i ett stort antal systemutvecklingsprojekt som bedrivits på RA.