R7e-arkiv – ett exempel på en fungerande e-arkivlösning

Birgitta TorgénLeif SandbergR7e-arkiv är ett gemensamt mellan- och slutarkiv för åtta landsting. Vi samverkar med e-arkiven hos Stockholm läns landsting och Region Skåne som bygger på samma koncept.

Birgitta Torgén Arkivchef Örebro läns landsting, en av två initiativtagare till och styrgruppsordförande för R7e-arkiv.

Leif Sandberg arbetar inom Landstinget i Uppsala län och är förvaltningsledare för R7e-arkiv. Har en bakgrund inom it-området.