Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, landsting och regioner

När information produceras, presenteras och lagras elektroniskt är kommunala och statliga myndigheter beroende av organiserade metadatastrukturer för återsökning av lagrad elektronisk information (status och autenticitet). Strukturer behövs för återsökning, för att hantera information som lagras i ett e-arkiv samt för att forma instrument för ledning, styrning och kontroll, men även för transparens och delaktighet.

Klassaprojektet syftar till att fram en struktur som kan beskrivas och systematiseras till ett punktnoterat schema, som kan tjäna som grundläggande informationsstruktur i en kontinuerligt pågående informationsförvaltning som omfattar både dokument, datalager och metadata.

Ulrika_GustafssonTom_SahlenUlrika Gustafsson, juridiska avdelningen, Sveriges Kommuner och Landsting och 1:e arkivarie vid Västerås stadsarkiv. Mångårig ledamot av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Tom Sahlén har arbetat i Riksarkivet 1976-1978 och som arkivchef i Sundsvalls kommun 1978-2010. Sedan 2011 arbetar han i eget konsultföretag men har även haft tillfälliga engagemang för Arkiv- och informationsvetenskap inom Mittuniversitetet. Författare till flera artiklar och uppsatser om Sundsvalls kommunhistoria, ABM och digitalt kulturarv, processorienterad informationsförvaltning samt internationellt arkivväsen – senast Det globala minnet (2012).