Presentation av Hembygdsportalen, Sveriges hembygdsförbunds plattform för digital förmedling

Hembygdsportalen är ett nytt digitalt verktyg som utvecklas specifikt för landets hembygdsföreningar och som ersätter det tidigare Bygdeband. I portalen kan de lagra det digitala materialet på ett gemensamt föreningskonto och göra ett urval av lokalhistoria tillgängligt för besökare. Med avancerade kartfunktioner kan de både publicera historiskt material och presentera aktiviteter och evenemang. Materialet kommer att bli sökbart via Kringla och även att kunna levereras till Digitalt museum och NAD.

Jan Nordwall är generalsekreterare i Sveriges hembygdsförbund.

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund