Öppna data – demokratins förlösare eller teknofiering?

Tove_EngvallÖppna data kan bidra till ett öppnare samhälle med mer tillgänglig offentlig information. Samtidigt är det en utveckling där informationen bearbetas mer maskinellt, vilket skapar ytterligare utmaningar för informationens trovärdighet. Hur ska man förhålla sig till det utifrån ett medborgarperspektiv och vad är arkivens roll i sammanhanget?

Tove Engvall, masterstudent i arkiv- och informationsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetar i Riksarkivets projekt eARD och har tidigare arbetat som e-arkivarie i Vallentuna kommun. Skrev kandidatuppsats i arkivvetenskap om öppna data och autenticitet.