Nya skollagens krav på dokumentation

Vilka områden inom skolan berörs? Hur påverkas arkivbildningen?

Torkel Winbladh är kommunjurist i Uppsala kommun och arbetar med att ge tjänstemän och politiker i kommunen juridisk service av olika slag. Det handlar bl.a. om att, inom främst områdena socialtjänst och skola, besvara frågor, hålla interna utbildningar samt företräda kommunen inför domstol/myndigheter.

Christina Claesson är arkivarie vid Uppsala stadsarkiv och arbetar bl.a. med rådgivning till kommunens styrelser och nämnder främst inom områdena skola och socialtjänst.