Nya Bokföringslagen – vad innebär förändringarna?

Katharina PragerFör att veta vad som ska arkiveras enligt bokföringslagen behöver man förstå vad som är räkenskaper och vad som inte är det. Genom att följa flödena från affärshändelse till årsbokslut försöker vi fastställa vad som är egentligen är räkenskapsinformation. Vidare behöver man titta på räkenskaperna ur andra perspektiv och fastställa format och media för lagring.

Katharina Prager, grundare och vd för Bra Arkivkonsult, arkivarie sedan 1994, utbildare och författare till flera uppmärksammade böcker om dokumenthantering och arkiv.