Norska Riksarkivets insamling av minnesmaterial efter terrorattacken 22 juli

Ole GausdalKort tid etter terrorangrepene ble det rundt i hele landet etablert spontane minnesteder der folk la ned kondolanser, tegninger, blomster, flagg og kosedyr. Riksarkivaren innså på et tidlig tidspunkt at det ville ha stor verdi å bevare minnematerialet, som umiddelbare utrykk for folks sorg og omtanke. I foredraget vil innsamlingsprosessen og tankene omkring den presenteres nærmere.

Ole Gausdal är avdeliningschef vid norska Riksarkivet. Han har ansvar for depotfunksjonen i Riksarkivet for digitalt og papirbasert materiale, samt for tilgjengeliggjøring av arkivmateriale i det norske Arkivverket. Det omfatter bl.a. Arkivportalen og Digitalarkivet.

Föredraget hålls på norska.